Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje audit Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Vytvořeno: 7. 2. 2024 Poslední aktualizace: 7. 2. 2024

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví audit Státního ústavu pro kontrolu léčiv. I přes to, že audit neidentifikoval porušení zákona, na SÚKL probíhá veřejnosprávní kontrola Ministerstva zdravotnictví, která veškeré informace obsažené v auditu prověřuje.