Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo finální podobu Seznamu přístrojové techniky v ReactEU

Vytvořeno: 12. 2. 2021 Poslední aktualizace: 12. 2. 2021

V souvislosti s postupem příprav nového investičního nástroje ReactEU, který bude implementován jako Prioritní osa 6 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2014-2020 vydává Ministerstvo zdravotnictví Seznam přístrojového vybavení pro plánované výzvy č. 98, 99 a 100.

V Seznamu jsou uvedeny přístroje, jejichž pořízení bude způsobilé v rámci výše uvedených výzev, které by měly být postupně vyhlášeny Ministerstvem pro místní rozvoj na konci března 2021. V případě, že v rámci projektové žádosti bude uveden přístroj, který není vyjmenován v Seznamu, bude jeho pořízení klasifikováno jako nezpůsobilý výdaj.

MZ současně upozorňuje, že i přes navýšení administrativních kapacit Přístrojové komise trvá zpracování žádosti od přijetí, přes projednání po vydání stanoviska 3-4 týdny. Doba vyřízení žádosti je mimo jiné limitována též lhůtami stanovenými Statutem a Jednacím řádem Přístrojové komise. Vzhledem k blížícímu se termínu vyhlášení výzev ReactEU je nezbytné, aby byly žádosti o stanovisko Přístrojové komise podány v nejpozději průběhu týdne 15.-19. února 2021.

Přílohy

Štítky: ReactEU