Ministerstvo zdravotnictví změnilo 9. výzvu NPO

Vytvořeno: 13. 10. 2023 Poslední aktualizace: 11. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví dne 30. června 2023 vyhlásilo 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.2, s názvem Komplexní informační zázemí pro zvyšování kvality programů screeningu nádorů v rámci Národního screeningového centra.

V současné době došlo k aktualizaci vyhlášené 9. výzvy, která spočívá v úpravě oprávněných činností výzvy a v navýšení alokace výzvy pro předem definovaný projekt.

Změny byly provedeny v dokumentech:

  • Text 9. výzvy NPO
  • Specifická pravidla pro 9. výzvu NPO

Změny Specifických pravidel jsou popsány v Příloze č. 1 výzvy č. 9 NPO Přehled změn dokumentů ke Specifickým pravidlům této výzvy.

Vzhledem k provedení změny došlo rovněž k posunutí termínu pro předložení žádostí do 30. 11. 2023.

Změněná výzva je platná ode dne 15. 10. 2023.

 

Přílohy