Ministerstvo zdravotnictví změnilo 6. výzvu NPO

Vytvořeno: 5. 12. 2023 Poslední aktualizace: 5. 12. 2023

Ministerstvo zdravotnictví dne 6. ledna 2023 vyhlásilo 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.1, s názvem Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora sítě pracovišť komplexní rehabilitace.

V současné době došlo k aktualizaci vyhlášené 6. výzvy, která spočívá v posunutí data ukončení způsobilosti výdajů a data ukončení projektů z 31. 12. 2025 na 30. 4. 2026.

Další změnou je úprava rozdělení alokace na aktivitu A a aktivitu B.

Změny byly provedeny v dokumentech:

  • Text 6. výzvy NPO
  • Příloha č. 1 Specifických pravidel pro 6. výzvu NPO Přehled změn dokumentů ke Specifickým pravidlům této výzvy

Změny Specifických pravidel jsou popsány v Příloze č. 1 výzvy č. 6 NPO Přehled změn dokumentů ke Specifickým pravidlům této výzvy.

Změněná výzva je platná ode dne 1. 12. 2023.

Přílohy