Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení k dotačnímu programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015

Vytvořeno: 24. 6. 2015 Poslední aktualizace: 24. 6. 2015

Ministerstvo zdravotnictví České republiky – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení k dotačnímu programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015. Metodiku projektu a všechny součásti projektové dokumentace pro podání žádosti najdete v sekci Dotace – Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví – Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015 – 2. kolo (http://mzd.gov.cz/obsah/narodni-program-reseni-problematiky-hiv/aids-pro-rok-2015-2kolo_3271_1.html).