Ministerstvo zdravotnictví vydalo Metodický pokyn pro předkládání projektových záměrů v rámci investičního nástroje REACT-EU

Vytvořeno: 26. 2. 2021 Poslední aktualizace: 10. 3. 2021

V souvislosti s finalizací příprav investičního nástroje REACT-EU vydalo Ministerstvo zdravotnictví Metodický pokyn pro předkládání projektových záměrů v rámci investičního nástroje REACT-EU, který představuje doplňkový nástroj k příkazu ministra č. 12/2017.

Tento metodický pokyn má sloužit jako návod pro přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví, tj. příspěvkové organizace a organizační složky státu, k předkládání projektových záměrů, respektive obdržení stanoviska zřizovatele k realizaci projektu. Vzor projektového záměru je uveden v příloze Metodického pokynu.

U předložených projektových záměrů v rámci investičního nástroje REACT-EU probíhá jejich hodnocení ve 2 fázích (1. fáze je aktuálně ukončována):

  1. potencionální příjemci podpory obdrželi tabulku k evidenci projektových záměrů, kde měli vyplnit své projektové záměry a informace s nimi související;
  2. obdržené projektové záměry na základě Metodického pokynu pro předkládání projektových záměrů v rámci investičního nástroje REACT-EU budou hodnoceny odborem evropských fondů a investičního rozvoje z hlediska realizačního a v souladu s výzvou, pro kterou je koncipován, a navrženými hodnotiteli z odborného hlediska. Na základě tohoto hodnocení vydává náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění stanovisko Ministerstva zdravotnictví, přičemž bez souhlasného stanoviska není možné podat žádost o podporu.

 

Přílohy

Štítky: REACT-EU