Ministerstvo zdravotnictví vybralo poskytovatele dotace na vznik adiktologických multidisciplinárních týmů, provoz spustí na podzim

Vytvořeno: 2. 7. 2020 Poslední aktualizace: 5. 8. 2020

V rámci projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné vzniknou adiktologické multidisciplinární týmy. Jejich provoz se spustí na podzim. Projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Každý příjemce může čerpat dotaci ve výši až 6,7 milionu korun po dobu 18 měsíců.

Do programu podporující adiktologické multidisciplinární týmy se v průběhu dubna 2020 hlásili poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb. Žadatelé, vybraní na základě náročného několikastupňového hodnocení, mohou čerpat dotaci ve výši až 6,7 milionu korun po dobu 18 měsíců. Mezi adiktologické multidisciplinární týmy, které letos spustí provoz, patří DRUG – OUT Klub, z. s.Ambulantní adiktologické službypůsobící v Ústí nad Labem a Spolek Ulice Plzeň – S Komplex. Každý tým zajistí služby pro region do 50 tisíc obyvatel.

Podpora vzniku nových služeb v péči o duševně nemocné je, vedle vzniku center duševního zdraví, dalším ze stavebních kamenů Strategie reformy psychiatrické péče Ministerstva zdravotnictví. V rámci adiktologických multidisciplinárních týmů půjde o poskytování zdravotních a sociálních služeb ambulantního i terénního charakteru. Během pilotního provozu se ověří funkčnost potřebných programů a služeb vedoucích k optimální společenské integraci a zdravotního i sociálního zotavení adiktologických pacientů a jejich rodin. Zároveň se odlehčí stávajícím modelům péče. Adiktologický tým bude ve svém regionu spolupracovat s dalšími potřebnými službami jak specializovanými, tak i službami v oblasti zaměstnání, vzdělávání, bydlení či volnočasových aktivit.

Ve výběrovém řízení byla ověřena oprávněnost žadatele a dodržení pravidel Programu, následně pak žádosti posoudila Komise pro hodnocení žádostí o dotaci z dotačních programů projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné složená z představitelů Ministerstva zdravotnictví ČR a nominovaných zástupců Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zástupce Asociace krajů, Svazu zdravotních pojišťoven a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Do programu se přihlásilo šest žadatelů, z nichž dva nedodrželi formální náležitosti žádosti.

Pilotní provoz adiktologických multidisciplinárních týmů bude hrazen z projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné, který realizuje Ministerstvo zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa – Sociální začleňování a boj s chudobou, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. 

Seznam žádostí o dotace a výsledky hodnocení najdete v příloze, více informací o Reformě psychiatrické péče je k dispozici zde

Přílohy