Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že dne 7. dubna 2014 byly ve Sbírce zákonů v částce 22 zveřejněny nové vyhlášky k zákonu o návykových látkách a zákonu o prekursorech drog

Vytvořeno: 7. 4. 2014 Poslední aktualizace: 7. 4. 2014

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že dne 7. dubna 2014 byla ve Sbírce zákonů v částce 22 zveřejněna vyhláška č. 53/2014 Sb., o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách a vyhláška č. 54/2014 Sb., o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog.

Obě vyhlášky nabývají účinnosti od 15. dubna 2014 a jsou dostupné na internetových stránkách Sbírky zákonů zde.