Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že dne 14. dubna 2014 byly ve Sbírce zákonů v částce 27 zveřejněny nové vyhlášky k zákonu o prekursorech drog a k zákonu o návykových látkách

Vytvořeno: 18. 4. 2014 Poslední aktualizace: 18. 4. 2014

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že dne 14. dubna 2014 byla ve Sbírce zákonů v částce 27 zveřejněna vyhláška č. 71/2014 Sb., o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 a vyhláška č. 72/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků. Vyhláška č. 71/2014 Sb. je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog. Vyhláška č. 72/2014 Sb. je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Obě vyhlášky nabývají účinnosti 1. května 2014 a jsou dostupné zde.