Ministerstvo zdravotnictví schválilo předem definovaný projekt v rámci prvních páté výzvy NPO

Vytvořeno: 22. 9. 2023 Poslední aktualizace: 22. 9. 2023

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví v rámci hodnotícího procesu schválilo žádost o poskytnutí dotace pro předem definovaný projekt, která byla předložena v rámci 5. výzvy komponenty 6.1 Národního plánu obnovy.

Cílem 5. výzvy, která byla vyhlášená v rámci komponenty 6.1 „Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče“ je podpořit předem definovaný projekt s názvem „Administrativní systém pro specializační a nástavbové vzdělávání zdravotnických pracovníků“. Účelem podpory je po provedené analýze současného stavu předávání a možností získání informací různými subjekty nastavit jednotnou informační platformu včetně propojení se stávajícími registry dat zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotních služeb.

Přílohy:

Seznam žádostí o dotaci, u nichž se navrhuje dotaci poskytnout

Přílohy