Ministerstvo zdravotnictví schválilo předem definované projekty v rámci prvních třech výzev

Vytvořeno: 19. 7. 2023 Poslední aktualizace: 5. 9. 2023

Ministerstvo zdravotnictví v rámci hodnotícího procesu schválilo žádosti o poskytnutí dotace pro předem definované projekty, které byly předloženy v rámci 1., 2. a 4. výzvy komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy.

Účelem první výzvy, která byla vyhlášená v rámci komponenty 6.2, je vybudovat centrum onkologické prevence a podpořit infrastrukturu pro rozvoj inovativní a podpůrné péče v Masarykově onkologickém ústavu. V rámci druhé výzvy, která naplňuje jeden z cílů komponenty 6.1, bude podpořeno vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny v rámci CKTCH Brno. Čtvrtá výzva je zaměřena na výstavbu a vybavení simulačního centra intenzivní medicíny v rámci Fakultní nemocnice v Motole.

Přílohy