Ministerstvo zdravotnictví schválilo 5 žádostí uzavření nefinančního partnerství v rámci projektu „Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“

Vytvořeno: 24. 9. 2021 Poslední aktualizace: 24. 9. 2021

Dne 14. září 2021 provedla Komise pro hodnocení a výběr žádostí o uzavření nefinančního partnerství v rámci projektu „Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“ odborné hodnocení a doporučila vyhovět všem pěti přijatým žádostem.

Hodnocení žádostí zahrnovalo posouzení vhodnosti žadatele a dodržení pravidel výzvy k předkládání žádostí o uzavření nefinančního partnerství a odborné hodnocení. Hodnotící komise následně doporučila Seznam žadatelů, se kterými bude uzavřena smlouva o nefinančním partnerství. Partnerské smlouvy budou realizované v rámci projektu „Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“.

Seznam žadatelů uzavření nefinančního partnerství navržených k uzavření partnerské smlouvy:

  • Psychosomatická klinika, s.r.o.
  • P-centrum, spolek
  • Středisko výchovné péče Svitavska
  • Pro zdraví 21, z.ú.
  • Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Dobřichovice

Účelem nefinančního partnerství je odpilotování nově zaváděného programu pro pozitivní rodičovství „Triple P“. V rámci projektu budou vyškoleni odborní zaměstnanci partnerů v programu Triple P. Následně se v centrech uskuteční skupinová sezení s rodiči. Vybraná centra budou spolupracovat na evaluaci programu a na komunikační kampani pro rodiče.

Projekt „Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“ je financovaný jako předem definovaný projekt Ministerstva zdravotnictví z Fondů Evropského hospodářského prostoru 2014-2021 v rámci Programu Zdraví.