Ministerstvo zdravotnictví provede aktualizaci výzvy

Vytvořeno: 10. 1. 2023 Poslední aktualizace: 12. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví dne 6. ledna 2023 vyhlásilo 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.1, s názvem Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora sítě pracovišť komplexní rehabilitace.

Vzhledem k množství dotazů dochází v současné době k revizi vyhlášené 6. výzvy. Aktualizovaná výzva bude zveřejněna v nejbližší době. Termín podání Žádostí o poskytnutí dotace bude o příslušnou dobu prodloužen.

Na zaslané dotazy pracovník EFI odpoví ihned po zveřejnění aktualizované výzvy.