Ministerstvo zdravotnictví připravilo nové doklady o vzdělání

Vytvořeno: 5. 11. 2019 Poslední aktualizace: 12. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví připravilo ve spolupráci se Státní tiskárnou cenin certifikáty, diplomy a licence, které budou dokladem o ukončení vzdělání v základním kmeni a získání specializované nebo zvláštní specializované způsobilosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Cílem nové úpravy dokladů o vzdělání je dosažení jednotnosti vzhledu dokladů o vzdělání a taktéž maximálně znesnadnit možnost jejich padělání.

Nové doklady o vzdělání obsahují kombinaci ochranných prvků, díky kterým jsou chráněny proti padělání. Některé jsou viditelné pouhým okem, další jsou rozpoznatelné pouze pomocí speciálních technických prostředků jako je například UV lampa. Doklady o vzdělání jsou vyhotoveny na list s obsahem bavlny. Reprezentativní zpracování tiskopisu je tvořeno vodoznakem s motivy lipových listů, horizontálním gilošovým motivem a bezpečnostními viditelnými a neviditelnými vlákny s modrou a zelenou fluorescencí v UV světle. V záhlaví dokladu je vyobrazen motiv malého státního znaku. Tiskopisy obsahují také speciální ochranný prvek tajený ve stupni utajení Vyhrazené.

 

Štítky: Aktualita