Ministerstvo zdravotnictví podpoří zlepšení vzdělávání zdravotnických pracovníků

Vytvořeno: 20. 12. 2022 Poslední aktualizace: 28. 12. 2022

                                           


Ministerstvo zdravotnictví dne 20. prosince 2022 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.1, s názvem Zlepšení vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Alokace výzvy pro předem definovaný projekt činí 100 000 000 Kč a je financována z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility).

Účelem podpory je po provedené analýze současného stavu předávání a možností získání informací různými subjekty nastavit jednotnou informační platformu včetně propojení se stávajícími registry dat zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotních služeb.

Dokumenty k výzvě jsou dostupné zde.