Ministerstvo zdravotnictví podpoří vznik simulačního centra intenzivní medicíny ve Fakultní nemocnici v Motole

Vytvořeno: 27. 10. 2022 Poslední aktualizace: 27. 10. 2022

                                           


Ministerstvo zdravotnictví dne 27. října 2022 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.1, s názvem Vznik simulačního centra intenzivní medicíny.

Alokace výzvy pro předem definovaný projekt činí 564 750 000 Kč a je financována z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility).

Hlavním cílem projektu je vybudování infrastruktury pro zajištění specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Simulační centrum bude objektem, který nabídne ve speciálně vybavených prostorách škálu mechanických i elektronických simulátorů a pomůcek včetně HW a SW vybavení. Takto vybavené centrum umožní navození různých simulačních scénářů s možností obrazového i zvukového záznamu činností školenců, efektivní průběh výuky a následné vyhodnocení průběhu školení odborným týmem.

Dokumenty k výzvě jsou dostupné zde.