Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje podmínky pro přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2015 na neinvestiční programy Národní akční plány a koncepce

Vytvořeno: 2. 9. 2014 Poslední aktualizace: 2. 9. 2014

Přílohy