Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo 6. výzvu NPO

Vytvořeno: 24. 1. 2023 Poslední aktualizace: 24. 1. 2023

Ministerstvo zdravotnictví dne 6. ledna 2023 vyhlásilo 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy, komponenty 6.1, s názvem Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora sítě pracovišť komplexní rehabilitace.

Vzhledem k množství dotazů došlo k aktualizaci vyhlášené 6. výzvy, která spočívá v upřesnění oprávněných žadatelů v návaznosti na legislativu. Proto byla upravena také povinnost předložení povinné přílohy č. 16 Čestné prohlášení o oprávněnosti žadatele, která musí nově obsahovat kopii smlouvy s VZP.

Změny byly provedeny v dokumentech:

  • Specifická pravidla pro 6. výzvu NPO
  • Text výzvy
  • Příloha č. 3 Specifických pravidel pro 6. výzvu NPO

Změněná výzva je opět vyhlášená ode dne 24. 1. 2023.

Podrobné informace jsou uvedeny zde.