Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo přehled zaregistrovaných žádostí v 98. výzvě IROP

Vytvořeno: 6. 5. 2021 Poslední aktualizace: 6. 5. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako Řídicí orgán IROP, zveřejnilo přehled zaregistrovaných žádostí k 6. 5. 2021 v pořadí, jak byly předloženy do 98. výzvy ReactEU. Centrum pro regionální rozvoj ČR nyní zahájí administraci jednotlivých předložených žádostí v pořadí, jak byly předloženy. Žádosti o podporu, které projdou úspěšně hodnocením, ale budou nad alokací výzvy, budou zařazeny do zásobníku tzv. náhradních projektů. Ty lze postupně oslovit k podpoře až na podzim 2021 v případě přidělení dodatečných prostředků na REACT-EU ze strany EK.

Řídicí orgán IROP rovněž oznámil revizi textu výzvy č. 98 IROP „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“. V souladu s kapitolou 2.3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce dochází k dřívějšímu uzavření průběžné výzvy z důvodu naplnění alokace výzvy č. 98. Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ je nově stanoven na 3. června 2021 ve 14:00 hod., tedy 20 pracovních dní ode dne oznámení. 

Bližší informace naleznete na zde

Přílohy