Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo avíza výzev ReactEU

Vytvořeno: 26. 3. 2021 Poslední aktualizace: 26. 3. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako Řídicí orgán IROP, dne 26. března 2021 aktualizovalo Avíza výzev do oblasti zdravotnictví a upřesnilo termín vyhlášení výzev na 2. polovinu dubna z důvodu probíhajícího připomínkového řízení revize Programového dokumentu IROP s Evropskou komisí (viz níže Avíza připravovaných výzev).

  • Avízo výzvy č. 98 – předmětem aktualizace je zejména upřesnění nastavení podporovaných oborů/pracovišť a upřesnění věcné způsobilosti výdajů, které vzešlo z konzultací v rámci Konzultačního servisu. Změny jsou v Avízu označeny podbarvením.
  • Avízo výzvy č. 99 – předmětem aktualizace je zejména upřesnění nastavení podporovaných oborů/pracovišť, upřesnění požadavku na dokládání smluv se zdravotní pojišťovnou u aktivity „Podpora péče o pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení“ a upřesnění věcné způsobilosti výdajů, které vzešlo z konzultací v rámci Konzultačního servisu. Změny jsou v Avízu označeny podbarvením.
  • Avízo výzvy č. 100 – předmětem aktualizace je zejména upřesnění nastavení podporovaných oborů/pracovišť a upřesnění věcné způsobilosti výdajů, které vzešlo z konzultací v rámci Konzultačního servisu. Změny jsou v Avízu označeny podbarvením.

 

Více informací na webu IROP

 

Přílohy

Štítky: REACT-EU