Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí o grant na individuální projekty v rámci Aktivit I. a II.

Vytvořeno: 12. 6. 2014 Poslední aktualizace: 12. 6. 2014

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014 ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu vyhlašuje dne 12. června 2014 výzvy k předkládání žádostí o grant na individuální projekty. Žádosti je možné předkládat do Aktivity I. „Psychiatrická péče“ a do Aktivity II. „Péče o děti“.

Cílem výzvy do Aktivity I. „Psychiatrická péče“ je vytvoření podmínek pro rozvoj a implementaci komplexního programu léčebně rehabilitační péče, který umožní sledovat a vyhodnocovat stav pacienta a tak rozhodnout o jeho umístění mimo léčebnou instituci do zařízení komunitní péče a postupně pacienta připravit na návrat do běžného života. Systém komplexní ucelené rehabilitace bude implementován v institucích psychiatrické péče, ve kterých bude podpořen rozvoj a modernizace infrastruktury nutné pro jeho aplikaci.

Bližší informace k výzvě do Aktivity I. „Psychiatrická péče“ naleznete zde.

Cílem výzvy do Aktivity II. „Péče o děti“ je zlepšení zdravotního stavu dětské populace prostřednictvím prevence. Výzva zahrnuje dvě aktivity, které jsou zaměřeny na podporu preventivních aktivit, a to jak na primární (dětské úrazy), tak na sekundární a terciární (dětské úrazy, předcházení následkům zdravotních problémů).

Bližší informace k výzvě do Aktivity II. „Péče o děti“ naleznete zde.