Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Ministerstvo dbá na snížení administrativní zátěže poskytovatelů zdravotních služeb

Vytvořeno: 19. 10. 2021 Poslední aktualizace: 19. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ve snaze přispět k objasnění práv a povinností poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků a ke snížení případné zbytečné administrativní zátěže připravilo elektronický formulář, jehož prostřednictvím lze pokládat dotazy a podávat podněty či jiné návrhy k výše uvedeným tématům.

Položené otázky či zaslané podněty pak budou sloužit jako podklad pro uspořádání konzultačního dne, kde se těmto otázkám a podnětům budeme věnovat.

Přejít na formulář