Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 12. 5. 2020

Vytvořeno: 11. 5. 2020 Poslední aktualizace: 11. 5. 2020

Vyvěšeno 11. 5. 2020 

Přílohy