Mezirezortní komise zdravotnického školství

Vytvořeno: 18. 1. 2019 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Ve čtvrtek dne 17. 1. 2019 se za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA, uskutečnilo jednání mezirezortní komise zdravotnického školství. Na jednání byla přítomna i senátorka Mgr. Miluše Horská, která jednání uvedla a podpořila potřebu jednání v oblasti logopedické péče v ČR. Hlavními tématy, kterými se mezirezortní komise zabývala, byla diskuze ohledně označení (pojmenování) odborníků pro narušenou komunikační schopnost žáků ve školství, spolu s tím bylo projednáváno vymezení kompetencí klinického logopeda a speciálního pedagoga se zaměřením na žáky s narušenou komunikační schopností. Došlo ke konstruktivní diskuzi mezi odborníky. Mezirezortní komise se dohodla, že MŠMT ve spolupráci s MZ se problematikou vzájemné spolupráce bude dále intenzivně zabývat.