Mezinárodní odborná konference „Bibliografie seniora v teorii a praxi“

Vytvořeno: 15. 12. 2022 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

V pondělí dne 12. 12. 2022 se na Magistrátu hlavního města Prahy za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA, konala mezinárodní odborná konference Bibliografie seniora v teorii a praxi, pořádaná Erwin Böhm Institutem.

Cílem setkání byla výměna zkušeností a  představení projektů Bibliografická péče v krajích, Bibliografie v péči o seniory, Bibliografická terénní péče a Projekt Pedagog.  V závěru odborného setkání byly uděleny ceny za inovace v bibliografické péči.  

Děkujeme pořadatelům, zvláště paní PhDr. Evě Procházkové, Ph.D., za skvělou organizaci a vysokou odbornou úroveň.

 

Na fotografii v popředí: PhDr. Eva Procházková, Ph.D.