Metodika pro zpracování závěrečné zprávy – ZZS (aktualizace 2018)

Vytvořeno: 11. 8. 2016 Poslední aktualizace: 11. 8. 2016

 Ministerstvo zdravotnictví vydává aktualizovanou Metodiku pro zpracování „Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací“  stanovující požadavky na zpracování závěrečné zprávy poskytovatelem zdravotnické záchranné služby, který je příjemcem neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu v souladu s § 22 písm. b) bod 1 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Přílohy