Metodika pro zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích v souladu s procesy řízení rizik a bezpečnosti pacientů

Vytvořeno: 18. 8. 2009 Poslední aktualizace: 18. 8. 2009

Garant: Odbor zdravotních služeb

V roce 2008 se realizoval projekt Metodika pro zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích, který předložila společnost Consult Hospital s.r.o.

Hlavním řešitelem byla MUDr. Ivana Kořínková a spoluautorský tým ve složení: PhDr. Dana Jurásková, MBA, Ph.D. – náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FTNsP, Mgr. Karin Pospíšilová – vedoucí Centra podpůrné péče FTNsP, Mgr. Zuzana Vaculíková – koordinátorka Dobrovolnického centra Lékořice FTNsP, MUDr. Jaroslava Lukešová – ředitelka Dětského centra FTNsP, Markéta Kukačková – koordinátorka dobrovolníků pro Dětské centrum, Malíček, o. s., Karolína Eckschlagerová – koordinátorka pro canisterapii, Dobrovolnické centrum FN Motol, Mgr. Klára Pitlachová – Dobrovolnické centrum Motýlek, o. s., FN Brno, Alena Kyriánová – kontaktní osoba pro dobrovolníky na spinální jednotce KN Liberec, PhDr. Martin Chvál – Pedagogická fakulta UK Praha.

Autoři projektu navrhli metodické doporučení pro nastavení systému organizace a řízení dobrovolnického programu v nemocnicích. Metodika stanoví základní kritéria výkonu dobrovolnické činnosti, vymezuje pozice všech zúčastněných subjektů v procesu včetně koordinátorů dobrovolníků, zahrnuje vzory smluv a formulářů, principy evaluace a příklady dobré praxe. Tento přínosný projekt může podpořit interpersonální komunikaci a zlepšit celkovou atmosféru  nemocnic u nás.

Metodické doporučení pro zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích je uveřejněno ve Věstníku MZ ČR č. 6 /2009 a na informačním portálu kvality MZ ČR v sekci Měření kvality zdravotních služeb – metodické dokumenty.

Další dílčí výstupy z projektu najdete v příloze níže.
 

Přílohy