Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci programu „Péče o děti a dorost“ a programu „Prevence kriminality“ pro rok 2016

Vytvořeno: 14. 9. 2015 Poslední aktualizace: 14. 9. 2015

Termín pro předložení žádosti je 15. 10. 2015, podmínky dotačního řízení stanoví Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci programu „Péče o děti a dorost“

a programu „Prevence kriminality“ pro rok 2016.

Přílohy