Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2019 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2019 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

Vytvořeno: 21. 12. 2018 Poslední aktualizace: 21. 12. 2018

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizaci Metodiky pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2019 – lékařské obory.

Aktualizace se týká dokladů požadovaných k prokázání způsobilosti žadatele o dotaci – akreditace ke vzdělávání v základním pediatrickém kmeni nebo specialzačním oboru pediatrie.

Před udělením akreditace pro základní pediatrický kmen nebo pro specializační obor pediatrie je možné se prokazovat rovněž akreditací pro obor praktické lékařství pro děti a dorost vydanou před 30. 6. 2017. Kromě této akreditace je však nutné předložit i rozhodnutí o akreditace nové nebo kopii žádosti o akreditaci.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů:

Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2019, včetně výše dotace pro rok 2019 v jednotlivých oborech a základních kmenech a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2019. 

 

Přílohy