Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2015, počet vypsaných rezidenčních míst pro rok 2015 a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2015 – LÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvořeno: 22. 12. 2014 Poslední aktualizace: 22. 12. 2014

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů:

Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2015, včetně počtu vypsaných rezidenčních míst v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických povolání  pro rok 2015.

Přílohy