Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2011 a počet vypsaných rezidenčních míst pro rok 2011 – NELÉKAŘSKÉ OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvořeno: 26. 1. 2011 Poslední aktualizace: 26. 1. 2011


Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 60a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů:


Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2011, včetně počtu vypsaných rezidenčních míst v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání  pro rok 2011.

Přílohy