Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na podporu specializačního vzdělávání lékařů ve vybraných oborech pro rok 2017 a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2017

Vytvořeno: 12. 9. 2017 Poslední aktualizace: 12. 9. 2017

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a dále pak v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve  znění pozdějších předpisů

 

Metodiku dotačního řízení na podporu specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech, kterou upřesňuje podmínky pro získání dotace na podporu specializačního vzdělávání a dále určuje postup při poskytování dotací a vypořádání finančních prostředků se státním rozpočtem prostřednictvím ústředního orgánu státní správy – Ministerstva zdravotnictví a dále zveřejňuje formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro absolventy lékařských fakult 2017.

Přílohy