Metodika pro uplatňování zásady „do no significant harm“ pro komponentu 6.1 a 6.2

Vytvořeno: 25. 7. 2022 Poslední aktualizace: 25. 7. 2022

Ministerstvo zdravotnictví, jako vlastník komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy, uveřejnilo Metodiku uplatňující zásadu „do no significant harm“ (dále jen „DNSH“) neboli „významně nepoškozovat“ (dále jen „Metodika“). Metodika včetně všech příloh bude nedílnou součástí obecných pravidel pro žadatele a příjemce realizující projekty v rámci komponent 6.1 a 6.2.

DNSH je zásada, k jejímuž dodržování jsou komponenty a jednotlivá opatření (milníky a cíle) zavázány nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. DNSH stanovuje, že žádné opatření v rámci Národního plánu obnovy nepoškodí environmentální cíle ve smyslu čl. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (tzv. „Nařízení o Taxonomii“).

Přílohy