Metodika pro přidělování finančních prostředků na krizovou připravenost pro ZZS (aktualizace 2021)

Vytvořeno: 16. 12. 2021 Poslední aktualizace: 16. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví vydává aktualizovanou Metodiku pro přidělování finančních prostředků na financování nákladů na připravenost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací, která stanovuje financování nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby v souladu s § 22 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Přílohy