Metodika pro poskytování neinvestičního účelově vázaného příspěvku ze státního rozpočtu organizacím v přímé řídící působnosti MZ a poskytovatelům lůžkové zdravotní péče, kteří plní úkoly uložené MZ, za účelem jejich krizové připravenosti

Vytvořeno: 21. 12. 2018 Poslední aktualizace: 21. 12. 2018

Přílohy