Metodika pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ pro rok 2016

Vytvořeno: 29. 6. 2015 Poslední aktualizace: 29. 6. 2015

Termín pro předložení žádosti je 30. 9. 2015, podmínky dotačního řízení stanoví Metodika pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ pro rok 2016.

Přílohy