Metodika pro poskytování finančních prostředků na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ pro rok 2018

Vytvořeno: 25. 5. 2017 Poslední aktualizace: 25. 5. 2017

Termín pro předložení žádosti je 30. 9. 2017.

Podmínky dotačního řízení stanoví Metodika pro poskytování finančních prostředků na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ pro rok 2018.

Přílohy