Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Metodika pro poskytování finančních prostředků na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2017

Vytvořeno: 4. 7. 2016 Poslední aktualizace: 4. 7. 2016

Termín pro předložení žádosti je 30. 9. 2016, podmínky dotačního řízení stanoví Metodika pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ pro rok 2017.

 

Přílohy