Metodika prevalenčního sledování dekubitů na národní úrovni

Vytvořeno: 4. 9. 2009 Poslední aktualizace: 4. 9. 2009

Garant: Odbor zdravotních služeb

Metodika je umístěná ve Věstníku  MZ 6/2009