Metodika pro zajištění realizace atestačních zkoušek v nelékařských zdravotnických oborech

Vytvořeno: 27. 9. 2023 Poslední aktualizace: 13. 10. 2023

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje novou Metodiku pro zajištění realizace atestačních zkoušek v nelékařských zdravotnických oborech, vydanou ve Věstníku MZ č. 13/2023.

Metodika upravuje způsob a formu pověření organizace pro zajištění realizace atestačních zkoušek a nově stanovuje jednotný termín pro zaslání žádosti o finanční plnění, a to 30. listopadu.

Do uvedeného data je pověřenou organizací nutné zaslat žádost na předepsaném formuláři, viz níže, obsahující výkaz realizovaných atestačních zkoušek souhrnně za celý daný kalendářní rok.

Žádost o finanční plnění spolu s výkazem realizovaných atestačních zkoušek je třeba doručit na Ministerstvo zdravotnictví datovou schránkou pv8aaxd do 30. listopadu daného kalendářního roku.

 

Vzhledem k vydání metodiky v průběhu kalendářního roku žádáme pověřené organizace, aby do 30. listopadu zaslaly pouze jednu žádost s výkazem realizovaných atestačních zkoušek, a to souhrnně za druhé pololetí letošního roku.


 

Kontaktní osoba

Bc. Martin Pavlica

E-mail: mzcr@mzcr.cz
Telefon:
 +420 224 97 2157

Přílohy