Metodický pokyn k vyřizování stížností podle části osmé zákona o zdravotních službách s využitím institutu nemocničního ombudsmana

Vytvořeno: 19. 6. 2023 Poslední aktualizace: 19. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví vydává tento metodický pokyn, kterým reaguje na současnou praxi zřizování funkcí ombudsmanů u poskytovatelů zdravotní péče poskytujících lůžkovou péči. Cílem je poskytovatelům pomoci nastavit jednotný, a hlavně efektivní postup vyřizování stížností a zvýšit porozumění mezi pacienty a zdravotníky. Přílohou metodického pokynu je excelovská tabulka, kterou je možné použít k evidování stížností. Jednotlivé její sloupce a listy jsou provázány a naformátovány tak, aby se s ní pracovalo co nejlépe.

Pokud budete mít k metodickému pokynu nebo k příloze jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na paní Mgr. Šárku Lioliu z oddělení práv pacientů Ministerstva zdravotnictví, sarka.liolia@mzcr.cz, se kterou je možné cokoli zkonzultovat. Zároveň je možné obrátit se na Asociaci ombudsmanů ve zdravotnictví ČR, z. s.: predseda@aozcr.cz, která pořádá pravidelná setkání nemocničních ombudsmanů.

Přílohy