Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu novorozenců

Vytvořeno: 13. 12. 2021 Poslední aktualizace: 13. 12. 2021

Ministerstvo zdravotnictví vydává k zajištění jednotného postupu k provádění screeningu a rescreeningu sluchu u novorozenců v České republice a případné následné péče tento metodický pokyn.

Cílem screeningu sluchu u novorozenců je včasný záchyt sluchové vady (trvalé poruchy sluchu) u dětí s předpokladem následné rehabilitace sluchu, komunikačních schopností a zlepšení podmínek pro rozvoj řeči. K provádění novorozeneckého screeningu sluchu se používají tranzientně evokované otoakustické emise (TEOAE) nebo automatická BERA (AABR).

Přílohy