Metodický pokyn k aplikaci zákona č. 108/2006 Sb.

Vytvořeno: 4. 1. 2008 Poslední aktualizace: 24. 6. 2020

Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení k aplikaci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službáchMateriál je uveřejňován z důvodu nutnosti informovat zdravotnická zařízení o postupu při aplikaci zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, který má platnost od 1. ledna 2007. V této souvislosti materiál informuje také o vyhlášce č. 505/2006 Sb., ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, dále o vyhlášce č. 620/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (znění vyhlášky je přílohou materiálu). Další přílohou materiálu je také seznam obcí s rozšířenou působností, které jsou pro zdravotnická zařízení důležitým kontaktem pro řešení poskytování sociálních služeb. K materiálu je přiložen také vzor návrhu smlouvy s pacientem (klientem) o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení.

Přílohy