Metodický den zaměřený na výklad a aplikaci zákona o zdravotních službách

Vytvořeno: 12. 6. 2023 Poslední aktualizace: 16. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo zorganizovat metodický den formou webináře k výkladu a aplikaci zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Máte-li nějakou nejasnost o tom, jak použít jednotlivá ustanovení zákona o zdravotních službách, pošlete svůj dotaz nejpozději ve středu 21. června 2023 na e-mail: metodickyden@mzcr.cz.

Samotný webinář se pak uskuteční v úterý 27. června 2023 od 10 hodin. Zaměstnanci ministerstva věnující se daným tématům budou odpovídat v členění dle logických celků na všechny položené otázky.

Údaje pro připojení na webinář budou zveřejněny v dostatečném předstihu přede dnem jeho konání.

Tímto webinářem bychom rádi odborné i laické veřejnosti pomohli odstranit nejasnosti s použitím tohoto klíčového zdravotnického zákona. Těšíme se na Vaše dotazy!