Metodické vedení Krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy

Vytvořeno: 25. 7. 2018 Poslední aktualizace: 30. 7. 2020

Vítáme Vás v sekci metodického vedení Krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZ).

Vámi zvolená sekce je určena pro odbornou veřejnost se zaměřením na zaměstnance Krajských úřadů (KÚ) a Magistrátu hl. města Prahy (MHMP). Rádi bychom Vám touto cestou poskytli ucelené a srozumitelné informace, které Vám mohou pomoci ve výkonu služby.

Obsah tohoto portálu je průběžně doplňován a aktualizován tak, aby pro Vás byly informace přehledně uspořádané, lehce nalezitelné, snadno dostupné a aktuální. Jednotlivé tematické okruhy můžete vybírat z levé nabídky.