Metodické pokyny, Akční plán a další informace k elektronizaci zdravotnictví

Vytvořeno: 18. 9. 2017 Poslední aktualizace: 18. 9. 2017

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k čerpání prostředků z výzvy IROP číslo 26

Informace k ustavení Národního centra elektronického zdravotnictví a Útvaru hlavního architekta elektronického zdravotnictví

Akční plán k Národní strategii elektronického zdravotnictví

a další informace a dokumenty k Národní strategii elektronizace zdravotnictví a související problematice naleznete na stránkách strategie.