Materiály pro příjemce dotace z Programu podpory Center duševního zdraví

Vytvořeno: 13. 6. 2019 Poslední aktualizace: 13. 6. 2019

 

V přiložených dokumentech naleznete jednotlivé manuály a nástroje k vykazování vůči projektu, sběru dat a evaluaci.

Další dotazy týkající se realizace jednotlivých CDZ zasílejte na email: cdz2@mzcr.cz.

Vykazování

Ke stažení: Přepracovaný rozpočet; Aktuální soupisky výdajů, Monitorovací list podpořené osoby, logo EU a MZ, Tabulka pro vykazování indikátorů, Návod k vykazování v CDZ + registračními listy

Evaluace

Ke stažení: Manuál evaluace CDZ II a dále Nástroj na sběr dat.

Upozorňujeme příjemce, že k 1. 10 2019 proběhla aktualizace Metodiky CDZ II a její přílohy č. 3. Ostatní přílohy zůstávají neměnné.

Projekt „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037) je realizován  Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

 

 

 

Přílohy