LỜI MỞ ĐẦU

Vytvořeno: 11. 12. 2012 Poslední aktualizace: 23. 6. 2020

Kính chào qúy bạn trên những trang này, ở đây bạn sẽ tìm thấy những thông tin cơ bản về chăm sóc y tế mà bạn có thể được cung cấp tại Cộng hòa Séc. Những trang này chủ yếu dành cho người nước ngoài từ những nước thứ ba (có nghĩa là từ những nước không phải là thành viên của Cộng đồng châu Âu, những nước thuộc khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) và Thụy Sĩ), cho những người cư trú ngắn hạn tại Cộng hòa Séc và cả những người có kế hoạch cư trú dài hạn tại Cộng hòa Séc. Văn bản có giá trị đến ngày 1. 2. 2014.

 

Văn bản trên các trang này có tính chất thông tin chung chung. Nó không phải là tài liệu có tính pháp lý ràng buộc. Văn bản pháp lý cần phải truy tìm tại nguồn gốc trong qui định pháp luật tương ứng.

 

 

Những địa chỉ liên lạc

Thông tin liên lạc

Bộ Y tế Cộng hòa Séc
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
tel.: +420 2 2497 1111
fax: +420 2 2497 2111
mzcr@mzcr.cz

 

Phòng nhận hồ sơ điện tử của Bộ Y tế Cộng hòa Séc

posta@mzcr.cz

 

Công cộng

tis@mzcr.cz – những câu hỏi của giới báo chí gửi đến bộ phận giao tiếp với công chúng

verejnost@mzcr.cz – những câu hỏi của công dân gửi đến bộ phận giao tiếp với công chúng

 

Thời gian làm việc của phòng nhận hồ sơ điện tử của Bộ Y tế Cộng hòa Séc

thứ hai và thứ tư

từ 7.45 đến 16.45 giờ

thứ ba, thứ năm và thứ sáu

từ 7.45 đến 15.30 giờ