Lhůty pro hrazení regulačních poplatků

Vytvořeno: 31. 10. 2012 Poslední aktualizace: 31. 10. 2012
  1. Ihned – v případě, že jde o uhrazení regulačního poplatku a o uhrazení poplatku za vydání částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zařízením lékárenské péče.
  2. Ihned nebo dle dohody – s poskytovatelem zdravotních služeb v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.