Lhůta pro zaslání žádosti podané přes EZP

Vytvořeno: 2. 12. 2010 Poslední aktualizace: 24. 6. 2020

Níže uvedené upozornění se týká všech, kteří podávají žádost prostřednictvím aplikace EZP:

Elektronicky vyplněná žádost bude v systému uložena pouze po dobu 80 kalendářních dní, a to ode dne uložení. Proto je nutné, abyste po jejím uložení zaslali co nejdříve, tištěnou podobu žádosti včetně požadovaných dokladů, na adresu uvedenou na žádosti. Pokud během této doby nebude pracovníky příslušnými pracovníky Ministerstva zdravotnictví potvrzena, bude nevratně vymazána ze systému.